. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

УЧИЛИЩЕ за РАБОТА 2015

  • Home
  • Event
  • Училище за работа 2015
  • август 2, 2015
  • София

Училище за работа 2015

Как да помогнем на децата на възраст между 16 и 18 години да работят

Структура

Етап 1: Седмично обучение в София. Целта на обучението е да се ориентират професионално децата.

Етап 2: Всяко дете участва в сертифициран професионален курс.

Етап 3: Менторство: доброволци помагат на децата в процеса на търсене на работа

Защо?
Много от децата, които напускат институциите не успяват да си намерят работа. Нашите наблюдения са, че 2/3 от децата напускащи институциите без образование и без да могат да четат.