. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

Резултатите на децата, бенефициенти по проект ““ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ ЦНСТ”

Във връзка с втори и трети етап от проекта „Подкрепа за социално включване на деца и младежи от ЦНСТ“, по процедура „Открий ме“, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ към ОП “Развитие на човешките ресурси“, фондация „Подарете книга“ обявява:

ОЦЕНИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ от входящ и изходящ изпити на бенефициентите по проекта. Участие в проекта взеха 32 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г., настанени в центрове за настаняване от семеен тип. Заниманията се проведоха в периода 19-22 април 2019 г. на територията на София.

Груповият резултат на входящия тест е 417 точки, а при изходящия, децата показват напредък и груповият резултат е цели 724 точки.

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: