. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

ОБРАЗОВАНИЕ

Намери учител

Децата, отглеждани в институции много често изостават в училище. Те нямат създаден навик да учат.

  

Това може да се служи и с деца с родители, но пък при тях има мама и тате, които измислят хиляди креативни начини, за да успеят децата да завършат образованието си.

И разбира се, има деца (с родители или без), които не се справят с училище. Нашата цел е не да направим всички отличници, а да помогнем всяко от тях да стигне потенциала си.

Фондация “Подарете книга” намира местни учители, които да се занимават с децата. Понякога това са курсове по определен предмет с едно дете, или занимални по български език или други предмети за деца, които са на едно ниво, дори понякога да не са в един клас в училище.

В 5 от институциите, с които работим се провеждат групови занимални с по няколко деца, а в много от домовете има деца, които получават индивидуални обучения от учител. Има много деца, които се върнаха в училище с нашата подкрепа, или които повишиха успеха си, има и такива, които не промениха нищо. Най-ясно се вижда напредъка при тези деца, които си имат доброволец, приятел, който да добавя мотивация, и все пак най-важен е вътрешния стимул на детето. Всичко зависи от децата, а нашата цел е да им дадем шанс.