. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Стани приятел

Това е едно предизвикателство за всички доброволци и деца. Бъди приятел на дете!

Осмислящо времето, прекарано заедно, това мероприятие дарява децата с нови знания и умения и чудесни преживявания. Всеки доброволец има какво да разкаже на едно дете. За работата си, за уменията в живота. За кариера, падения и възходи, упоритост или просто за любовта.

Липсата на родителска грижа и адекватно развитие в училище прави нуждата от такива доброволци много голяма. Всяка минутка, която подарявате от времето си може да бъде използвана детето да научи нещо ново от живота. Независимо дали ще се съсредоточиш върху животните в Африка, произходът и движението на парите или просто ще разкажеш как се правят яйца на очи, детето ще научи нещо ново.

Приятно прекараното време заедно е винаги ползотворно.

 

Всеки дом има формални изисквания за посещаването на децата редовно, но не са непосилни, стига да направите няколко срещи с нас и с директора. Освен това, всякакъв вид комуникация в интернет се проверява от възпитателите, за да се избегнат рискове за децата.

Това е! Първата стъпка е да дойдеш в един дом с нас, след това всичко се случва от само себе си.

 

Как всъщност се случва?

 

Освен професионалните учители, водещи занималните за ограмотяване, имаме нужда и от сърцати учители-доброволци, приятели на децата, които да предадат частица от своите познания.

Нашата основна идея е да насърчаваме свободата при общуването, приятелството трябва да се случва естествено. Никой няма да те зачисли към определено дете, никой няма да ти каже какво да правиш. Ти и детето сами се избирате, с малко помощ от наша страна. Всъщност денят е смесица от игри и четене – игрите са за да рзчупят леда, а четенето, защото е важно.