. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

За нас

Сайтът www.podarekniga.org е собственост на фондация “Подарете книга” (наричана за краткост „Фондацията“), с адрес на регистрация ул. Цанко Церковски 58, гр. София, ЕИК 176256918, регистрирана в Софийски Градски Съд по дело 76/2012, и регистрирана към Министерството на правосъдието като неправителствена организация в обществена полза.

Фондацията е регистрирана към Агенция социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето като Мобилен център за предоставяне на социални услуги.

Фондация “Подарете книга” е регистрирана администратор на лични данни със срок до 25.05.2018 г. След тази дата, лични данни се съхраняват на основание на отговорността на Фондацията във връзка с предоставянето на услуги по лиценз за Мобилен център и достъпа до центрове за настаняване на деца от резидентен тип. Не само отговорността към АСП и ДАЗД, но и отговорността за безопасността на децата, с които работим, налагат нуждата от събиране на конкретни лични данни, описани по-долу.

Общи условия

Общи условия за ползване на www.podaretekniga.org

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия. Те представляват обвързващо споразумение между фондация “Подарете книга” и вас като потребител на услугите, предлагани на www.podaretekniga.org. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта вие приемате и се задължавате да спазвате тези Общи условия.

Общите условия са винаги достъпни на www.podaretekniga.org, като фондация “Подарете книга” има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За ваше улеснение при промяна на Общите условия публикуваме известие с дата на последното изменение в нашия блог.

Достъп до услугите, предоставяни на www.podaretekniga.org

Достъпът до www.podaretekniga.org е организиран така, че позволява да се информирате за нашите дейности без да предоставяте информация за вашата самоличност.

Когато желаете да се запишете за посещение в нашия календар на www.podarivreme.org можете да изберете дали да направите това без регистрация или да създадете ваш индивидуален клиентски профил. За да направите това, вие трябва да сте пълнолетен гражданин и да предоставите актуална и точна информация за вашата самоличност.

В случай, че желаете да направите дарение, тогава предоставянето на лични данни става посредством и чрез системата PayPal и банката оператор. В случай, че желаете да получите сертификат и удостоверение за дарение, следва да заявите това на следния e-mail адрес pk @ podaretekniga.org.

Защита на личните данни

За да се запишете за нашия бюлетин е необходимо да получим следната информация за вас:

• име и фамилия;

• e-mail;

При регистрация в календара ни на www.podarivreme.org освен гореизброените данни е необходимо да предоставите също и

• телефон за връзка;

Фондация “Подарете книга” обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) и предприема необходимите мерки за тяхната защита. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на желаната от вас услуга, и с цел осигуряване безопасността на децата, с които работим. 

Попълвайки данните си или извършвайки регистрация вие се съгласявате фондация “Подарете книга” да обработва личните ви данни за изпълнение на дейността, включително за установяване на директен контакт с вас в случай на въпроси относно правилното изпълнение на дейността, както и за подобряване на обслужването на www.podaretekniga.org. Вашите данни няма да бъдат редактирани, предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните без вашето изрично предварително разрешение освен в случаите, когато това се изисква по закон.

Потребителите, абонирани за нашия бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „unsubscribe from this list“ и следват понататъшните указания.

Участие в посещенията, обявени на www.podarivreme.org

Платформата www.podarivreme.org има за цел да представи датите на посещенията на центрове за настаняване на деца в цялата страна. Записването чрез сайта, запазва мястото ви за пътуване с транспорт, организиран от Фондацията и достъп до институцията САМО в обявените дати и организираните посещения в присъствието на координатор, посочен от Фондацията и обявен на сайта. Посещения извън тези събития могат да се организират единствено с изричното съгласие на Фондацията или на съответните органи на АСП.

Подробни лични данни, включително ЕГН се събира чрез декларация от всеки доброволец при първото му посещение. Декларацията съдържа основни правила и насоки, които доброволецът следва да спазва. Личните данни в нея се събират с цел идентифициране на доброволеца в случай на необходимост или проверка от съответните институции.

Фондация „Подарете книга“ има право да откаже достъп до конкретна или всички институции в обявените посещения, без да има задължение да обоснове отказа си. Предвид отговорността, която носим за децата, с които работим както пред АСП, ДАЗД, така и пред обществото, това е наше право и задължение в случаите, когато преценим, че даден доброволец може по-скоро да навреди, отколкото да помогне на децата.

Сигурност

Podarekniga.org ползва cookies (бисквитки), за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Тази информация се използва с цел подобряването на сайта.

Podarekniga.org може да записва IP адреса ви само за предотвратяване на измами, и проблеми, както и за събиране на демографска информация (анонимно).

Предели на отговорност

Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. Фондация “Подарете книга” не носи отговорност за неоторизирано използване на вашия клиентски профил от трети лица.

Фондация “Подарете книга” има право да откаже да работи с лице, предоставило невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил. Фондация “Подарете книга” има право да откаже да изпълнява своята дейност с лице, което е упражнило правото си на отказ от доброволчество повече от един път.

Права на интелектуална собственост

Домейнът podarekniga.org, текстовото и визуално съдържание на сайта са изключителна собственост на Фондация “Подарете книга”. Всяко използване на посочените обекти на интелектуална собственост може да се извършва единствено и само с предварителното писмено съгласие на фондация “Подарете книга”.

За въпроси

Ако имате въпроси, пишете ни на pk@podaretekniga.org

 

Актуална редакция на Общите условия в сила от 21.02.2018 г.