. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

Обявихме изпитните резултати на децата, бенефициенти по проект “Подкрепа за социално включване на деца и младежи от ЦНСТ”

   

 

 

 

Във връзка със стартиралия проект “Подкрепа за социално включване на деца и младежи от ЦНСТ”, по процедура “Открий ме”, по приоритетна ос “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” към ОП “Развитие на човешките ресурси“, фондация “Подарете книга” обявява:

ОЦЕНИТЕЛНА СХЕМА И РЕЗУЛТАТИ от входящ и изходящ изпити на бенефициентите по проекта. Участие в проекта взеха 21 деца и младежи на възраст между 14 и 18 г., настанени в центрове за настаняване от семеен тип. Заниманията се проведоха в периода 31 август – 4 септември 2018 г. на територията на София.

 

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: